Υπό Ανάπτυξη

  • 2 Φ/Β σταθμοί ισχύος 2MWp έκαστος, Αργολίδα
  • 27 Φ/Β σταθμοί ισχύος 500kWp έκαστος, Αργολίδα
  • 11 Φ/Β σταθμοί ισχύος 500kWp έκαστος, Λάρισσα
  • Φ/Β Σταθμός ισχύος 1MWp σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας MEVACO, Ασπρόπυργος
  • Φ/Β Σταθμός ισχύος 3,63MWp σε στέγη βιομηχανικού κτιρίου, Ασπρόπυργος
  • 3 Φ/Β σταθμοί ισχύος 400kWp, Πύλος
  • 6 Φ/Β σταθμοί ισχύος 464kWp, Κρήτη

contact

Design by : www.de-clunk.com