Υπό Κατασκευή

  • 2 Φ/Β Σταθμοί ισχύος 200kWp (2x100kWp), της εταιρείας WINDFOS Α.Ε. στο δ.δ. Ριζώματος Ν. Τρικάλων
  • 2 Φ/Β Σταθμοί ισχύος 120kWp (100 20kWp), της εταιρείας TRIKALA120 SOLAR στο δ.δ Γεωργανάδων Ν. Τρικάλων
  • 32 Φ/Β σταθμοί συνολικής ισχύος 627,2kWp (32x19,6kWp), στο δ.δ. Λοφίσκου Ν. Θεσσαλονίκης
  • 53 Φ/Β σταθμοί συνολικής ισχύος 1038,8kWp (53x19,6kWp), στο δ.δ. Οινόης Ν. Κοζάνης

contact

Design by : www.de-clunk.com