Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

  • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ
  • Μελέτες Έργων ΑΠE: τεχνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές, τοπογραφικές, ηλεκτρομηχανολογικές, μελέτες έργων πολιτικού μηχανιού
  • Επίβλεψη έργων ΑΠΕ
  • Διαδικασίες αδειοδότησης έργων ΑΠΕ
  • Συμβάσεις - Αναθέσεις κατασκευής έργων ΑΠΕ
  • Επίβλεψη λειτουργίας και Συντήρηση
  • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προιόντων : στηρίγματα, trackers, εξαρτήματα
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

contact

Design by : www.de-clunk.com