Φωτοβολταικά Πλαίσια

Συνεργαζόμαστε με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής Φ/Β πλαισίων.

Συγκεκριμένα:

  • Suntech Power Πολυκρυσταλλικά & Μονοκρυσταλλικά πλαίσια - ΚΙΝΑ
  • Linuo Power Πολυκρυσταλλικά & Μονοκρυσταλλικά πλαίσια - ΚΙΝΑ
  • Yingly Solar Πολυκρυσταλλικά & Μονοκρυσταλλικά πλαίσια - ΚΙΝΑ
  • Heliosphera Micromorph tandem modules - ΕΛΛΑΔΑ
  • Aleo Solar AG Πολυκρυσταλλικά & Μονοκρυσταλλικά πλαίσια - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • Schott Solar AG Πολυκρυσταλλικά & Μονοκρυσταλλικά πλαίσια - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

contact

Design by : www.de-clunk.com