ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

 

Η εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από τον φορέα Πιστοποίησης EQA HELLAS ότι:

έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008


EQA_ISO

contact

Design by : www.de-clunk.com