Ολοκλήρωση εργασιών στους Γεωργανάδες Τρικάλων

2011-08-26

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή 2 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 120kWp (100 20kWp), ), της εταιρείας TRIKALA120 SOLAR στο δ.δ Γεωργανάδων Ν. Τρικάλων

contact

Design by : www.de-clunk.com