Ολοκλήρωση εργασιών στο Κιλκίς

2011-08-24

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή 3 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 300kWp (3x100kWp), της εταιρίας KILKIS SOLAR Ο.Ε., στο δ.δ. Αντιγόνειας Δ. Κρουσσών Ν. Κιλκίς.

contact

Design by : www.de-clunk.com