Συνδέθηκαν με το Δίκτυο 2 νέοι Φ/Β σταθμοι στον Ευαγγελισμό Λάρισας

2012-02-28

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση με το δίκτυο 2 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 200kWp (2x100kWp), των εταιρειών Ηλιοενεργειακή Α.Ε & Ηλιομεταποιητική Α.Ε., στο δ.δ. Ευαγγελισμού, Δ. Μακρυχωρίου, Ν. Λάρισας.

contact

Design by : www.de-clunk.com