Συνδέθηκαν με το Δίκτυο 3 νέοι Φ/Β σταθμοι στην Τανάγρα

2012-02-28

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση με το δίκτυο 3 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 300kWp (3x100kWp), της εταιρίας S&A ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, στο δ.δ. Ασωπίας Δ. Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.

contact

Design by : www.de-clunk.com