Αλλαγή έδρας - Μεταφορά σε νέα γραφεία

2012-01-31

Από Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 η εταιρεία μας έχει μεταφερθεί σε νέα γραφεία στην Λ. Μεσογείων 274.

Τα τηλέφωνα της εταιρείας παραμένουν τα ίδια.

contact

Design by : www.de-clunk.com