Ολοκλήρωση εργασιών στην Αρετή Σοχού Θεσσαλονίκης

2012-01-18

1.    Ολοκλήρωση εργασιών 7 Φ/Β Σταθμών ισχύος 20 kW ο καθένας, στην Αρετή Σοχού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΦΩΤΟΜΠΕΤ Α.Ε. Στα έργα χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πολυκρυσταλλικά πλαίσια τύπου LN280 Wp της εταιρίας Linuo Power και σταθερές βάσεις στήριξης παραγωγής MEVACO.
2.    Ολοκλήρωση εργασιών 7 Φ/Β Σταθμών ισχύος 20 kW ο καθένας, στην Αρετή Σοχού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΦΩΤΟΝΕΤ Α.Ε. Στα έργα χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πολυκρυσταλλικά πλαίσια τύπου LN280 Wp της εταιρίας Linuo Power και σταθερές βάσεις στήριξης παραγωγής MEVACO.
3.    Ολοκλήρωση εργασιών 9 Φ/Β Σταθμών ισχύος 20 kW ο καθένας, στην Αρετή Σοχού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΗΛΙΟΦΑΝ Α.Ε. Στα έργα χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πολυκρυσταλλικά πλαίσια τύπου LN280 Wp της εταιρίας Linuo Power και σταθερές βάσεις στήριξης παραγωγής MEVACO.
4.    Ολοκλήρωση εργασιών 9 Φ/Β Σταθμών ισχύος 20 kW ο καθένας, στην Αρετή Σοχού Θεσσαλονίκης της εταιρείας ΗΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. Στα έργα χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πολυκρυσταλλικά πλαίσια τύπου LN280 Wp της εταιρίας Linuo Power και σταθερές βάσεις στήριξης παραγωγής MEVACO.

contact

Design by : www.de-clunk.com