Ολοκλήρωση εργασιών στον Ευαγγελισμό, Ν.Λάρισας

2012-01-18

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή 2 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 200kWp (2x100kWp), στο δ.δ. Ευαγγελισμού, Ν. Λαρίσας

contact

Design by : www.de-clunk.com