Ολοκλήρωση σύνδεσης 2 Φ/Β σταθμών στους Γεωργανάδες Τρικάλων

2012-01-18

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση με το δίκτυο 2 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 120kWp (100 20kWp), της εταιρείας TRIKALA120 SOLAR στο δ.δ Γεωργανάδων Ν. Τρικάλων

contact

Design by : www.de-clunk.com