Ολοκλήρωση σύνδεσης 3 Φ/Β σταθμών στο Ρίζωμα Τρικάλων

2012-01-18

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση με το δίκτυο, 2 Φ/Β Σταθμών, συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 200kWp (2x100kWp), της εταιρείας WINDFOS Α.Ε. στο δ.δ. Ριζώματος Ν. Τρικάλων

contact

Design by : www.de-clunk.com